ข้อมูลคะแนน O-Net ปี 2561 รายโรงเรียน
โรงเรียน วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย
สพป 41.22 40.47 34.59 52.98
สพป 42.10 41.18 33.15 54.70
บ้านวังแดง 60.63 53.75 41.88 68.88
วัดคุ้งวารี 52.00 61.67 46.67 69.92
วัดสิงห์ศรีสว่าง 50.69 63.08 39.62 67.56
หนองกลายฯ 56.25 45.00 37.50 72.00
บ้านคุ้งตะเภา 45.75 55.00 45.00 65.25
วัดบ้านใหม่ 53.50 49.00 41.00 67.75
บ้านน้ำลอกฯ 50.61 53.89 50.83 61.11
อนุบาลอุตรดิตถ์ 49.13 51.38 45.79 61.50
พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 57.00 35.00 45.00 68.58
บ้านท้ายน้ำ 43.29 59.29 35.71 65.75
พิชัยดาบหัก 1 44.08 55.00 42.92 60.42
วัดไผ่ล้อม 40.10 51.00 42.50 62.40
บ้านในเมือง 47.87 47.40 39.58 61.21
บ้านหน้าพระธาตุ 49.75 44.17 30.42 64.29
วัดช่องลม 50.70 55.00 30.50 53.80
วัดทุ่งเศรษฐี 43.15 47.50 38.75 60.93
วัดอรัญญิการาม 45.85 47.96 38.70 56.34
บ้านหาดเสือเต้น 41.50 40.00 37.50 72.50
บ้านแหลมทองฯ 46.90 57.00 25.00 57.40
วัดดอยแก้ว 40.89 47.22 32.50 61.22
บ้านเต่าไหเหนือ 47.25 55.00 32.50 58.00
วัดโพธิ์ทอง 46.17 41.67 29.17 59.17
บ้านปางหมิ่น 37.50 41.25 53.75 57.63
ป่ากล้วยเสริมวิทยา 43.50 48.33 35.83 57.25
บ้านกองโค 43.25 48.13 31.56 59.19
หมู่ห้าสามัคคี 42.85 46.96 34.78 58.08
บ้านฟากบึง 39.81 41.25 30.00 61.94
บ้านชำหนึ่ง 31.83 38.33 44.17 57.00
วัดโรงม้า 39.42 47.50 40.00 56.21
สามัคคีวิทยา 41.13 52.08 30.42 55.54
บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 44.16 41.56 28.13 60.73
ร้องประดู่ฯ 51.25 37.50 21.25 61.25
ไผ่ใหญ่ฯ 38.83 36.67 35.83 61.83
บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 43.00 45.00 27.50 58.25
สวนหลวงสาธิตฯ 46.00 42.00 28.50 58.15
บ้านดารา 42.41 42.27 34.55 57.93
บ้านบึงพาดฯ 43.83 48.33 26.25 54.75
วัดผาจักร 38.50 40.00 35.83 64.67
บ้านท่าเดื่อ 43.60 45.50 31.75 55.33
บ้านดอนโพ 45.18 42.35 32.50 58.00
บ้านเหล่า 36.46 47.92 36.88 55.15
บ้านท่าสัก 39.66 40.00 35.20 56.79
ชุมชนด่านวิทยา 45.25 42.14 27.86 59.07
ชุมชนวัดบรมธาตุ 41.33 38.33 38.13 56.35
บ้านใหม่(เยาวชนฯ) 44.30 49.00 32.50 55.35
บ้านเด่นสำโรง 40.88 46.25 28.13 57.94
วัดดงสระแก้ว 46.68 45.91 30.45 54.00
บ้านชำทอง 39.86 52.86 29.29 53.75
ชุมชนบ้านโคน 38.94 37.69 34.62 58.88
บ้านวังโป่ง 42.00 44.29 30.71 58.00
นาอินวิทยาคม 47.36 38.05 34.19 53.66
บ้านแสนขัน 43.28 42.37 28.49 55.70
ชุมชนเมืองปากฝาง 38.95 42.50 29.66 55.25
น้ำริดราษฎร์บำรุง 47.26 41.47 27.35 54.81
บ้านนาอิซาง 43.94 35.00 26.88 60.47
ศรีอุทิศ 42.33 60.00 25.00 46.75
วัดดอย 41.57 44.29 29.29 54.82
บ้านหาดสองแคว 41.88 51.88 24.69 51.53
สามัคยาราม 42.93 40.00 24.29 58.68
อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 40.95 42.89 28.42 53.59
บ้านป่าเซ่าฯ 36.88 48.75 25.00 60.56
บ้านชำสอง 39.27 44.09 29.32 53.45
อนุบาลชุมชนหัวดง 46.64 42.86 26.79 51.21
บ้านหลักร้อย 38.31 38.08 27.50 54.04
ด่านแม่คำมัน 38.95 45.00 25.53 55.84
บ้านท่าอวน 46.00 37.86 23.93 53.61
วัดห้องสูง 33.50 47.14 33.93 52.79
ม่อนดินแดงวิทยาคม 32.50 35.00 33.33 60.00
วัดคุ้งยาง 40.06 32.50 36.25 58.19
บ้านหัวค่าย 37.33 46.67 28.75 52.42
บ้านน้ำหมีใหญ่ 42.61 38.89 28.06 51.61
วัดไร่อ้อย 40.88 43.82 31.76 48.72
นาน้อยวิทยา 39.40 34.00 34.50 57.95
วัดคลองนาพง 33.50 45.71 27.86 53.89
ชุมชนบ้านวังหิน 42.60 36.00 26.00 56.08
บ้านเด่นด่าน 40.79 37.14 37.14 48.89
บ้านคลองกล้วย 42.05 32.86 28.69 53.15
บ้านป่ากะพี้ 39.67 40.00 28.91 53.39
ชุมชนบ้านดง 38.47 47.37 28.16 49.96
วัดวังยาง 38.78 29.69 30.16 57.23
วัดบ้านเกาะ 43.38 39.46 30.45 48.91
บ้านป่าแต้ว 42.18 33.18 27.95 54.70
บ้านหนองหิน 38.33 38.33 17.50 57.42
บ้านข่อยสูง 35.40 33.00 31.00 58.00
บ้านงิ้วงาม 44.15 37.00 25.50 52.88
ชุมชนบ้านแก่ง 37.12 35.29 29.56 53.51
ราษฎร์อุปถัมภ์ 37.25 36.88 29.06 59.72
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 41.08 34.74 28.03 54.16
แหลมนกแก้ว 40.63 36.25 30.00 48.38
บ้านนาลับแลง 36.50 26.67 43.33 48.58
วัดพระฝาง 37.63 34.00 31.00 54.70
วัดพญาปันแดน 39.63 36.25 30.94 50.70
บ้านวังสะโม 39.75 36.25 26.88 53.38
บ้านปากคลอง 39.38 36.25 25.63 52.94
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 36.77 38.78 27.50 49.98
บ้านห้วยใต้ 40.36 37.73 25.91 52.59
บ้านดินแดง 41.17 40.00 28.33 46.96
วัดนาทะเล 38.50 31.82 33.41 48.84
วัดแม่เฉย 38.50 35.00 29.38 53.31
วัดวังกะพี้ฯ 36.32 41.82 26.14 47.64
ชายเขาวิทยา 38.85 34.25 25.50 51.08
หมู่สี่พัฒนา 29.50 38.75 34.38 54.38
บ้านคลองละวาน 37.93 35.33 28.50 49.93
บ้านบ่อพระ 37.08 36.54 30.38 47.87
วัดดอกไม้ 36.14 35.71 29.64 45.64
บ้านขุนฝาง 38.50 29.67 23.33 57.28
บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 36.05 36.00 22.75 49.43
วัดน้ำใส 33.60 30.00 30.00 48.00
วัดใหม่ 38.75 39.38 24.69 49.38
บ้านไร่ห้วยพี้ 48.38 31.25 28.13 45.69
ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 34.78 32.22 32.50 50.25
บ้านร้องลึก 42.09 35.00 24.41 49.19
บ้านคลองกะพั้ว 39.35 33.50 27.50 53.45
บ้านซ่านสามัคคี 39.88 35.63 27.19 49.56
บ้านห้วยทราย 39.78 35.56 26.11 49.22
บ้านน้ำไคร้ 41.25 37.50 25.00 49.88
ไร่อ้อย 37.13 37.50 26.88 46.88
วัดวังผักรุง 42.13 29.38 28.44 49.53
บ้านวังถ้ำ 37.42 34.17 35.63 43.25
ป่าขนุนเจริญวิทยา 32.77 37.27 28.64 47.23
บ้านท่าช้าง 31.61 38.89 24.17 51.56
บ้านวังดิน 36.69 28.27 27.69 51.04
บ้านน้ำอ่างฯ 32.53 32.75 26.63 50.78
บ้านหนองกวาง 34.92 31.67 29.17 49.04
บ้านนาป่าคาย 40.92 32.08 25.21 48.65
บ้านบึงท่ายวน 37.05 36.00 24.75 50.05
บ้านคลองเรียงงาม 33.81 32.50 26.25 48.13
ราษฎร์อำนวย 34.25 35.00 26.25 45.88
บ้านวังสำโม 36.42 31.67 24.17 50.58
บ้านทับใหม่ฯ 41.50 31.67 24.17 45.71
ราษฎร์ดำริ 38.21 35.00 25.71 48.93
นานกกก 34.85 34.00 25.75 48.00
มิตรภาพ 39 35.50 20.00 25.00 54.00
บ้านนายาง 35.22 31.00 25.33 47.70
บ้านปางวุ้น 37.35 32.50 27.25 42.70
บ้านหาดทับยา 37.94 31.25 25.63 41.72
วัดวังหมูฯ 39.43 27.86 26.43 46.82
ประชาชนอุทิศ 36.81 24.38 29.06 43.16
บ้านเหล่าป่าสา 35.15 28.46 22.88 49.13
วังโป่งดำรงวิทย์ 34.18 27.73 28.86 45.66
บ้านชำตก 38.67 28.33 22.50 43.50
บ้านไชยมงคล 32.13 18.75 26.88 54.75
บ้านวังปรากฎ 35.24 25.00 28.16 43.20
บ้านคลองกะชี 30.00 25.00 25.00 50.50
บ้านแพะ 33.27 29.09 25.00 43.66
วัดศรีธาราม 23.50 45.00 22.50 49.75
บ้านห้วยปลาดุก 39.75 30.00 21.25 38.38
บ้านห้วยฉลอง 31.50 30.00 31.67 38.17
บ้านทุ่งป่ากระถิน 33.36 27.86 20.71 45.89
บ้านน้ำไผ่ 38.75 25.00 27.50 34.63
บ้านคลองละมุง 35.36 30.71 24.64 40.21
บ้านหัวหาด 36.08 31.25 22.92 39.23
วัดดอนสัก 34.96 25.36 27.86 39.38
บ้านชำผักหนาม 31.64 29.29 25.89 40.18
บ้านผักขวง 31.65 28.00 25.00 44.25
ปางต้นผึ้ง 30.75 30.00 17.50 44.75
หนองนาเกลือวิทยา 36.00 20.00 22.50 53.25
วัดท้องลับแลฯ 38.00 20.00 20.00 36.00
บ้านดงช้างดี 33.14 24.29 25.36 40.39
วัดท่าทองฯ 24.20 32.00 20.50 41.90
บ้านวังเบนฯ 31.25 25.42 22.29 41.42
บ้านหัวดุม 40.17 25.00 16.67 39.08
บ้านท่ามะปราง 33.00 22.00 22.50 37.40
วัดเจดีย์ 36.00 30.00 27.50 23.00
บ้านหาดงิ้ว 39.00 15.00 18.13 37.13